خدمات بازرگانی

در كشور بزرگ و وسیع ایران با تنوع زیست محیطی و برخورداری از امكانات طبیعی ( معادن، نفت و ..) صنایع نقش فعال و حیاتی را دارا می باشند. طراحی، نصب، راه اندازی نگهداری و تعمیرات و بهینه سازی این صنایع از ساختمانهای مسكونی تا بزرگترین مجتمع های پتروشیمی و پالایشگاهی، بدون پشتیبانی بازرگانی و تامین لجستیگی امكان پذیر نمی باشد.

شرکت رسام بخار گستر با بهره گیری از كوله باری از تجربه در امور بازرگانی از دیرباز تاكنون در خدمت رسانی به كارخانجات صنعتی و غیر صنعتی، پالایشگاه ها و پتروشیمی ها حضور موثر و سودمند دارد. در این حوزه شرکت رسام بخار به دو بخش بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی تقسیم شده است. فعالیت بازرگانی در حوزه داخلی و خارجی با هدف پاسخگویی به متقاضیان و سهل نمودن پروسه خرید، واردات، عرضه و تامین تجهیزات با رعایت حداقل زمان و در نظر گرفتن اصول فنی و استانداردهای مربوطه انجام می گیرد.

خدمات بازرگانی و تامین کالا

این مجموعه از کلیه پتانسیلهای خود استفاده می نماید تا آنچنانکه در زمان تحریمها با بهره گیری از دفاتر برون مرزی اقدام به تأمین کالاهای خاص نموده است در فضای پسا تحریمی نیز اقدام به اخذ نمایندگی های متعدد جهت تأمین رنج وسیعی از کالاهای تاسیسات صنعتی نماید.

در حال حاضر این شرکت به عنوان نماینده شرکتBVALVE  اسپانیا و CONFLOW ایتالیا و WATSONMCDAANIEL   آمریکا قادر به تامین کلیه تجهیزات مورد نیاز در سیستم های بخار می باشد.