صافی مخصوص بخار

صافی بخار ساخت شرکت Bvalve  اسپانیا از انسداد خطوط لوله و تجهیزات از طریق فیلتر کردن مواد خارجی جلوگیری می نماید. معمولا قبل از ورودی پمپ ها و سایر تجهیزات گران قیمت در خطوط بخار از صافی استفاده می گردد.

نمایش دادن همه 3 نتیجه