تله بخار فلوتری BV500

تله بخار شناوری ساخت شرکت Bvalve  اسپانیا مجهز به شیر تخلیه هوای اتوماتیک می باشد و قادر به تخلیه سریع کندانس تشکیل شده  در فرایند های بخار می باشد. کلیه قطعات داخلی این تله های بخار از فولاد ضد زنگ می باشد. در مواردی که پاسخ سریع و تخلیه مداوم کندانس مورد نیاز است این تله بخار بهترین انتخاب می باشد.

دانلود بروشور دانلود دیتاشیت

Advantages at a glance

Continuously discharges condensate at steam temperatura It is able to handle heavy or light condensate loads Large capacity for its size Not affected by wide and sudden fluctuations of pressure Resistant to waterhammer The trap is able to discharge air freely

Specifications

Sizes

DN 15, DN 20, DN 25, DN 40 and DN 50

Body and cover

Ductile iron GGG 40.3

End connections

Flanged DIN PN 16 / Thread end BSPP

Maximum Allowable Pressure

25 bar

Maximum Allowable Temperature

300ºC

Maximum Operating Pressure

16 bar

Maximum Differential Pressure

4,5 bar, 10 bar, 14 bar

Maximum operating temperature

250ºC

کاربردها

CONDENSATEGASES WITH LIQUID COMPONENTSSTEAM